Авторське право та відтворення інформації з веб-сайту Arcom

Copyright © 2010, Arcom. Всі права застережені.

Відтворення будь-якої частини або змісту веб-сайту Arcom в цілому не дозволяється. Заборонена передача відомостей будь-яким третім особам, включаючи, але не обмежуючись ними, представників засобів масової інформації.

Не дозволяється внесення будь-якої частини або змісту веб-сайту Arcom в цілому до роботи, що виконана на паперовому носії, в електронній або іншій формі, без попередньої згоди, отриманої у компанії Arcom.